Artists of Kalisz
Polski

Staniszewski Jakub

Goldsmith

Birth date unknown

An apprentice of the goldsmith Dominik Chełpiński. On July 21, 1769 he was granted the rank of journeyman and after obligatory travel, completed probably around 1777 he was received as a master. In the same year he was also accepted into the Goldsmiths’ Guild in Cracow.

He is listed in the parish records of Kalisz in 1775 and in the municipal files from 1779. Between 1771-1785 he acted as a senior of the guild in Kalisz. After the reforms of the Commissions of Boni Ordinis, in the years 1783 -1785 he was one of the so-called Seven Statesmen.

On October 28, 1775, in Kalisz, Staniszewski married a local maiden, Marianna formerly Kempińska. Between 1783-1784 he rented an apartment and workshop from a brazier and future assessor, Jan Kanty Lazarkiewicz (vel Łazarkiewicz) at Wrocławska St. On October 19, 1782 he was a witness at the wedding of Jan Lazarkiewicz, probably the son of the brazier, to Franciszka formerly Wolniewicz. On 9 July 1784 his seven-year-old son, Paweł Celestyn, died.

In 1785 the goldsmith weighed, assessed, and melted silverware from the Benedictine church in Kościelna Wieś near Kalisz.

In 1786 the goldsmith had his own property and employed two journeymen in his workshop. Staniszewski is attributed authorship of a rococo chalice funded by Damian Józef Sadowski, a Canon and the last provost of the Benedictines in Kościelna Wieś (holding duties between 1766-1782) as well as a rococo crozier with Grabie crest, a date “1782” and the initials of Kazimierz Lipiski (? – 1797), a Canon from Gniezno, the Commendatory Abbot of Lubin, the Archdeacon of Kujawy, a Custodian of Wolbórz, a Prelate Parson of the collegiate in Chocz, and a Parson of the parish church in Wschowa. Both pieces are stored in the treasury of the collegiate church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (the sanctuary of St. Joseph) in Kalisz.

Ewa Andrzejewska

Sources

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół archiwalny nr 53/4328, Akta miasta Kalisza:

            sygn. K. m. I/183, Protocollon actorumm proconsularium et consularium civitatis Sacrae Regiae Maiestatis Calissiensis, s. 125, 182, 219.

            sygn. K. m. I/235, Acta villanorum civitatis Sacrae Regiae Maiestatis Calissiensis, s. 92.

            sygn. K. m. I/239, Protocollon. Księga rezolucji uchwalonych w wyniku działalności Komisji Dobrego Porządku, s. 23, 48, 51, 52, 71, 84, 156. 

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, zespół Księgi metrykalne parafii w Kaliszu: 

            KM par. św. Mikołaja 26, Liber Metrices Matrimoniorum ad Ecclesiam Collegiatam S. Nicolai A. D. 1733 inceptus, s. 15, 53, 61.

            KM par. św. Mikołaja 40, Incipit Cathalogus Mortuorum post Generalem Visitationem  […] Anno Domini 1781, s. 16.

            KM par. św. Mikołaja 26, Liber Metrices Matrimoniorum ad Ecclesiam Collegiatam S. Nicolai A. D. 1733 inceptus, s. 23.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, zespół Akta parafialne:

            sygn. A.par. Kościelna Wieś Kaliska 2, k. 10.

 

Literature concerning sources:

            W. Rusiński, Inwentarze majątkowe mieszkańców Kalisza z drugiej połowy XVIII wieku, „Rocznik Kaliski”, VII: 1974, s. 275 i 239. 

 

Literature:

            L. Lepszy, Cech złotniczy w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, I, 1898, s. s. 202, 259.

            L. Lepszy, Przemysł złotniczy w Polsce, Kraków 1933, s. 98.

            R. Bobrow, Złotnicy kaliscy w XIX wieku, [w:] Całe srebro Rzeczypospolitej panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, red. J. Kriegseisen, Warszawa 2012, s. 341.

            T. Nożyński, Złotnictwo poznańskie do końca XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. VI, z. 1, Poznań 1960, s. 37.

            M. Jaracz, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001, s. 357.

            E. Andrzejewska, Złotnicy kaliscy. Kaliskie złotnictwo cechowe od XV do schyłku XVIII wieku (w przygotowaniu)

 

1. The Protocle from the Election of the Elders of the Guild in 1783 with the names of Jakub Staniszewski and Johann Richter as Goldsmith Masters (ArchiwumPaństwowe w Poznaniu, AktamiastaKalisza, sygn. K. m. I/183, Protocollonactorummproconsularium et consulariumcivitatis SacraeRegiaeMaiestatisCalissiensis, s. 219 sygn. K.m. I/33, s. 140, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra)
A 1782 Rococo Crozier attributed to Jakub Staniszewski, with Grabie crest, and the initials of Kazimierz Lispki (died 1797), a Canon from Gniezno, the Commendatory Abbot of Lubin, the Archdeacon of Kujawy, a Custodian of Wolbórz, a Prelate Parson of the collegiate in Chocz, etc. The Treasury of the Sanctuary of St. Joseph in Kalisz.
Back to the top